Cultuurverandering

De nieuwe cultuur

Cultuurverandering is een complex proces. Cultuur is geen vast te omschrijven en te definiëren begrip, maar is evenmin volstrekt ongrijpbaar.

Cultuur laat zich niet ‘plannen’, maar is het resultaat van een voortdurend proces van interactie en betekenisgeving. Daarnaast is ‘een nieuwe cultuur’ nooit een doel op zich, maar staat ze altijd in dienst van de strategische doelstelling van de organisatie.

Verandering van cultuur vraagt dan ook om verandering van de bestaande werkpraktijk, op een manier die recht doet aan de gewenste, nieuwe praktijk. De weg erheen moet al de kenmerken in zich dragen van het beoogde resultaat. Het veranderingstraject zelf mag het ‘visitekaartje’ zijn van de nieuwe gewenste cultuur.

Deze noodzakelijke congruentie van vorm en inhoud maakt het tot een complex proces.

  • Aan de ene kant moet de verandering aansluiten bij de bestaande situatie. De huidige cultuur ligt immers verankerd in de huidige werkpraktijk en nergens anders.
  • Aan de andere kant moet zo snel mogelijk merkbaar, voelbaar en aantoonbaar zijn dat zich een ander, nieuw proces voltrekt, dat juist in staat is om bestaande patronen te doorbreken en te vervangen.

De uitdaging is niet om een ‘nieuwe cultuur’ te ontwerpen en die te implementeren in de praktijk. De uitdaging is om de praktijk voortdurend drager te laten zijn van de veranderende cultuur.


Voorwaarden

Uit de praktijk zijn voorwaarden gebleken voor een cultuurverandering. Binnen maatwerktrainingen werken wij meestal aan een heldere en gedeelde visie, missie, en businessdoelstellingen op Directie- en MT-niveau.


Voorbeeldgedrag en eigenaarschap

Ook is voorbeeldgedrag van de gewenste veranderingen in de top van de organisatie noodzakelijk. Daarnaast werkt het alleen als er eigenaarschap is op alle niveaus, zodat mensen zelf creatief kunnen bijdragen. Wij geven trainingen over cultuurveranderingen en begeleiden ook managementteams om zo´n verandering uit te voeren. Dat kan vele vormen aannemen.

Neem contact met ons op

Excellent biedt verandermanagement consultancy en helpt organisaties bij complexe organisatorische transities door er samen aan te werken. Neem voor meer informatie contact op met onze consultants via onderstaand formulier of bel ons: 055 - 301 53 19.