NRTO-keurmerk

Wij geloven in de kwaliteit van onze trainingen, cursussen en opleidingstrajecten.

Nu hebben we ook een onafhankelijke erkenning gekregen van onze kwaliteit en professionaliteit. Want Excellent heeft het NRTO-keurmerk behaald!

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft vastgesteld dat Excellent voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Als lid van de NRTO houden wij ons aan de afgesproken gedragscode.

Heb jij vragen over onze processen? Je kunt ons altijd bellen of mailen.

NRTO logo