Privacy Statement

Leuk dat je een stap maakt om met Excellent Trainingen in contact te komen! In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website en daaraan gerelateerde diensten, bewaren en gebruiken wij jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement.

Excellent Trainingen is verantwoordelijk hiervoor en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1. Wanneer worden jouw persoonsgegevens verzameld?

In de volgende gevallen verzamelen wij gegevens die je aan ons verstrekt:

 • Bij een bezoek aan onze website.
 • Bij inschrijving voor een training.
 • Bij een optie voor een training.
 • Bij een aanvraag van een brochure.
 • Bij de aanvraag een vrijblijvende afspraak via e-mail of telefoon.
 • Bij een aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 • Tijdens het volgen van een training.
 • Bij een sollicitatie voor een vacature.

Excellent Trainingen B.V. verzamelt onderstaande gegevens met betrekking tot jouw training:

 • pagina’s die je bezoekt.
 • links waar je op klikt.
 • locatiegegevens.
 • verbindingsgegevens.
 • naam van de training.
 • trainingsdata.
 • plaats waar training gegeven wordt.

Daarnaast verzamelen we de volgende persoonsgegevens (die je zelf aan ons verstrekt):

 • bedrijfsnaam.
 • voor- en achternaam
 • naam.
 • adres.
 • factuuradres e-mails.
 • telefoonnummer.
 • e-mailadres.
 • aanwezigheid.
 • intake.
 • feedback/evaluatie.
 • resultaten.

2. Waarvoor worden jouw gegevens verwerkt?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om deel te kunnen nemen aan één van onze trainingen hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je Excellent Trainingen B.V. toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van onze administratie, het klaarmaken van trainingsmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over trainingen.
 • Het opnemen van contact via e-mail of telefoon.
 • Om te voldoen aan Excellent Trainingen rustende wet- en regelgeving. Rechtmatige grondslag: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (artikel 6, AVG). 

3. Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Dit betekent in de praktijk dat wij jouw gegevens in ieder geval 6 jaar bewaren zolang jij bij ons een actieve klant bent. Wij zien jou als actieve klant als je binnen 6 jaar een bestelling hebt gedaan, je een en/of geabonneerd bent op 1 van onze nieuwsbrieven.

Ben je geen actieve klant? Of heb je bijvoorbeeld alleen een brochure gedownload van onze website (maar ben je verder niet op onze nieuwsbrieven geabonneerd)? Dan bewaren wij jouw persoonsgegevens twee jaar. Na twee jaar anonimiseren wij jouw gegevens waardoor deze niet meer herleidbaar zijn tot jou. Wij gebruiken die data dan nog voor archief- en analysedoeleinden.

Natuurlijk hebben bepaalde persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn waar wij ons, ongeacht bovenstaande, aan houden. Hoe lang de wettelijke termijn is, verschilt. Zo moeten wij betalingsgegevens zoals iedere onderneming 7 jaar bewaren conform de fiscale bewaarplicht moeten wij cv’s van sollicitanten juist weer binnen 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure verwijderen.

Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw gegevens te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar support@excellenttrainers.nl

4. Beveiliging van jouw gegevens

Excellent zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Persoonlijk contact is voor ons erg belangrijk. Je hebt daarom veel direct contact met de trainer. De trainer heeft toegang tot jouw contactgegevens, zodat je optimaal ondersteund kan worden tijdens de training. Excellent is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en onze docent/trainers zijn verwerkers. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. Al onze docent/trainers hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn je gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.

5. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst op 24-5-2018 gewijzigd. Wij raden aan om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

6. Rechten van de deelnemers 

Alle deelnemers van Excellent Trainingen B.V. hebben volgens de AVG de volgende rechten:

 • Recht op dataportabiliteit. Op jouw verzoek draagt Excellent Trainingen B.V. jouw persoonsgegevens over aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Excellent Trainingen B.V. opdracht geven om al jouw gegevens definitief uit ons stysteem te verwijderen.
 • Het recht om in te zien welke gegevens er van jouw verwerkt worden.
 • Het recht om de persoonsgegevens aan te passen of te wijzigen.
 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.

7. Tenslotte

 • Intrekken van persoonsgegevens. Deelnemers hebben altijd het recht om de toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan per e-mail naar: support@excellenttrainers.nl
 • Indien je vragen hebt over deze Privacy Statement of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via: support@excellenttrainers.nl of (055) 301 53 19